Registerlid worden

 

 

Zoals op de startpagina ook al is uiteengezet is het de bedoeling dat in het Register worden opgenomen personen die in de periode 1953-2000 als rijder, official of in een andere functie binnen de Nederlandse autorensport actief zijn geweest.

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u zich door middel van onderstaand online formulier aanmelden.

Het eerste deel van het formulier is bestemd voor uw personalia.

Daarnaast wordt u verzocht een omschrijving te geven van uw activiteiten/functies in de Nederlandse autorensport en van de periode waarin deze hebben plaatsgevonden (gelegen tussen 1953 en 2000). Tevens verzoeken wij u een foto van u zelf bij te voegen.

Nadat het bestuur heeft beslist omtrent opname in het register ontvangt u hierover bericht. Daarbij krijgt u ook uw gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee registerleden toegang kunnen krijgen tot het niet openbare gedeelte van deze site (waarin uw persoonlijke gegevens worden opgenomen).

Na toelating is een donatie verschuldigd van (tenminste) € 20 per jaar.

Later ontvangt u ook nog als blijk van uw registratie een ledencard.