Nederlands Autorensport Archief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v.l.n.r.: Ir.drs.P.D. van der Koogh, bestuursvoorzitter NCAD; ir.drs.H.J.Wouters, alg. directeur NCAD; Dave Lioni, penningmeester NAV; Ben Huisman, voorzitter NAV)

Op 1 september 2013 is op het circuit van Zandvoort, tijdens de Historische Grand Prix, een overeenkomst getekend tussen de NAV en het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie). 

In deze overeenkomst is de samenwerking van de beide stichtingen ten behoeve van een Nederlands Autorensport Archief (NAA) vastgelegd. De NAV wil op deze wijze uitvoering geven aan één van haar statutaire doelstellingen, t.w. “het (doen) bewaren van archieven, periodieken en voorwerpen, verband houdende met de Nederlandse autorensport in de ruimste zin”. Gedachte hierachter is, dat voorkomen moet worden dat historisch materiaal over de Nederlandse autorensport verloren gaat, doordat de eigenaar (of diens nabestaanden) daarvoor geen bestemming weten.

Het in samenwerking met het NCAD opgerichte NAA biedt niet alleen een veilige opslagmogelijkheid, maar beoogt in de nabije toekomst ook dit stuk (auto)cultuur toegankelijk te maken en uit te dragen. Dit geldt voor persoonlijke verzamelingen van (plak)boeken, documentatie, programma’s, foto’s, films, video’s, team- en verenigingsstukken. De bedoeling is om vooralsnog alleen documenten en beeldmateriaal in het archief op te nemen en in een later stadium te bezien of en hoe ook voorwerpen die verband houden met de Nederlandse autorensport (“race-automobilia”) als onderdeel van het NAA bewaard kunnen worden.

Oproep

Mocht u beschikken over materiaal als hiervoor bedoeld en daar geen weg mee weten en òf wel – bijv. i.v.m. ruimtegebrek – er nu al van af willen (schenking), òf wel zeker willen stellen dat dit materiaal na uw overlijden niet verloren gaat (codicil), en het een goed idee vinden als uw spullen in het NAA terecht komen, vul dan een van de daarvoor bestemde formulieren in die u hier kunt downloaden.

Voor nadere informatie: zie de website van het NCAD (www.ncad.nl) en uiteraard kunt u ook de NAV hierover benaderen.