Bijzondere bekers Zandvoort

In het kader van onze doelstelling om ook ‘automobilia’uit het verleden op te sporen en voor het nageslacht te bewaren, zouden we graag willen vernemen waar indertijd uitgereikte bijzondere wisselbekers zijn gebleven. Wij houden ons aanbevolen voor informatie over:

(Gouden) Coupe Roosdorp (wisselbeker) 1960: beschikbaar gesteld door de heer H. Roosdorp te Antwerpen, voor de beste prestatie van de dag. 1961: wordt door een jury van 6 journalisten toegekend aan de meest strijdvaardige deelnemer. Van der Lof Wisselbeker1961: Deze wisselbeker is speciaal bedoeld als stimulans voor de jongere deelnemers. Hij wordt uitgereikt aan de jongste onder de prijswinnaars. Ferodo Cup (wisselbeker)1961: Een wisselbeker voor de snelste ronde van de dag, onafhankelijk van de klasse. Van Pampus Coupe (wisselbeker)1961: Voor de winnaar van de klasse met het grootste aantal deelnemers.