Autorensportvrienden

WAAROM EEN REGISTER VAN AUTORENSPORTVRIENDEN?

Coureurs, officials, journalisten, teammanagers en andere niet meer actieve autosporters treffen elkaar regelmatig bij circuit evenementen en andere bijeenkomsten om hun gezamenlijke passie voor de autorensport te blijven delen. Sinds 2008 wordt dit met veel enthousiasme en plezier gefaciliteerd door de Stichting Register Nederlandse Autorensport Vrienden (NAV). Tevens onderhoudt de stichting een register van personen die tot en met 2005 hebben deelgenomen aan, of op enigerlei wijze actief betrokken zijn geweest, bij de Nederlandse autorensport.

Initiatiefnemer was Ben Huisman (1936-2022), zelf enkele jaren actief als coureur, verenigingsbestuurder en wedstrijdleider. Mede-initiatiefnemers van het eerste uur waren Johan Beerepoot (oud-directeur van Circuit Zandvoort), Dave Lioni, Gerard Pos en Wim Vreeken (alle drie oud-wedstrijdsecretarissen)

Register NAV telt zes onbezoldigde bestuursleden, die met name de opzet van een veelzijdige activiteitenkalender als hun hoofdtaak zien. De stichting kent ruim 300 leden die jaarlijks een donatie doen van minimaal € 30,-. Dankzij deze donaties kan er voor de donateurs/leden een gevarieerd activiteitenprogramma worden georganiseerd.

Communicatie met de donateurs vindt plaats via e-mail nieuwsbrieven en de website. Bekende ex-coureurs Jan Lammers, Arie Luyendijk, Ad Bouwmeester en Gijs van Lennep vormen het comité van aanbeveling en nodigen ex-autosporters/officials graag uit om toe te treden als donateur van Register NAV om  de banden met gelijkgestemden uit dezelfde actieve autosport periode weer aan te halen!

Onder het kopje ‘Lid worden?’ kun je je aanmelden als nieuw registerlid. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Comité van Aanbeveling

Enkele grote namen uit de Nederlandse autorensport die het initiatief van harte ondersteunen hebben zitting genomen in het Comité van Aanbeveling. Dit zijn: Gijs van Lennep, Jan Lammers en Arie Luyendijk. Ook Ad Bouwmeester, rijder en bestuurslid uit de beginjaren van de NAV, maakt deel uit van het comité.